Τρίτη, Σεπτέμβριος 17, 2019
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Απροστάτευτα ακόμη και από τους Κολοσσούς της Αγοράς

Η εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων στην καθημερινή επικοινωνία μιας επιχείρησης παραμένει ένας άλυτος γρίφος, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα ασφάλειας της ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

you are being watched....

Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, επενδύουν σε κονδύλια και ανθρωποώρες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, παρόλα αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί πραγματικά η διαρροή πληροφοριών, που τις περισσότερες φορές είναι σημαντικές και ευαίσθητες για την Εταιρεία και για τους εργαζομένους της.

Επιπλέον, ο ίδιος ο εργαζόμενος μιας εταιρείας είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένος καθότι αποδεχόμενος τη χρήση ηλεκτρονικών λογαριασμών και ταυτοτήτων της επιχείρησης αναγκαστικα αποδέχεται και την κατάθεση προσωπικών του δεδομένων σε αυτή χωρίς ούτε να είναι ενήμερος για το που καταλήγουν ούτε και έχοντας τη δυνατότητα ελέγχου της χρήσης τους.

Τα σκάνδαλα Prism και NSA δείχνουν ότι οι εταιρίες είναι ικανές να παρακολουθήσουν τα πάντα στο ίντερνετ και οι κυβερνήσεις θέλουν κι εκείνες να γνωρίζουν τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τώρα να εκσυγχρονίσει τους κανόνες της για την προστασία των δεδομένων. 

Peter Hustinx

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων, σε πρόσφατη συνέντευξη που παρείχε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων, Peter Hustinx, επεσήμανε ότι «δυστυχώς έχουμε συνηθίσει στις δωρεάν υπηρεσίες στο ίντερνετ, αλλά το αντάλλαγμα είναι ότι μαθαίνουν το πάντα για εμάς…. Πρέπει να κρατήσουμε πιο κριτική στάση».

Νόμοι υπάρχουν

Η νομοθεσία που διέπει το κρίσιμο αυτό ζήτημα υπόκειται στις ρυθμίσεις, τις προϋποθέσεις και απαγορεύσεις των νόμων 2472/97 (προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων)  και 2774/99 (Προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα) καθώς και των επιµέρους ερµηνευτικών Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων

Όμως η τεχνολογική ‘νοημοσύνη’ (tech. intelligence) έχει τους τρόπους να δρα χωρίς να φαίνεται ότι παραβιάζει την ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία, καθιστώντας τη χρήση των εργαλείων της καθολική και αναγκαία και ακυρώνοντας την ασφάλεια των πληροφοριών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τρανταχτό παράδειγμα η εκχώρηση της δυνατότητας χρήσης των δεδομένων από τις Google, Microsoft και Appleως βασική προϋπόθεση για τη χρήση σημαντικών υπηρεσιών τους.   Αποτέλεσμα:  τα δεδομένα να ανήκουν στις εταιρείες και ακόμα χειρότερα, να ασκείται κάθε μορφής λογοκρισία ή και ενδοεταιρική αυτολογοκρισία όταν ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί παρέχεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται.  Εδώ ο χρήστης-εργαζόμενος το σκέφτεται διπλά πριν στείλει μια επιστολή, κοινοποιήσει μια θέση ή μια άποψη για ένα θέμα.  Και πάρα πολλές είναι μάλιστα οι φορές που αλλάζει γνώμη και είτε διατυπώνει εντελώς διαφορετικά τη θέση του είτε αποφασίζει πως καλύτερα να κρατήσει κάτι για τον εαυτό του ….

Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται καταρχήν µόνο µε συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη ή στο πλαίσιο της εκπλήρωσης µιας σύµβασης που ήδη συνδέει την επιχείρηση µε αυτόν. Σε άλλη περίπτωση η συλλογή τέτοιων δεδοµένων είναι νόµιµη εφόσον αυτά προέρχονται από καταλόγους και πηγές δημόσια προσβάσιμες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό καθώς και προηγούμενες συναλλακτικές επαφές στο πλαίσιο συναφών σκοπών.

Τα προσωπικά δεδομένα των αντισυμβαλλόμενων ή των ενδιαφερομένων επισκεπτών των ιστοσελίδων μιας επιχείρησης πρέπει να συλλέγονται µε τρόπο νόµιµο, θεμιτό και διαφανή.

Όπως τονίζεται στην νέα Οδηγία 2002/58/ΕΚ«σχετικά µε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» λογισμικό παρακολούθησης, δικτυακοί «κοριοί», κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία και άλλες παρόμοιες διατάξεις που μπορούν να εισέλθουν στο τερματικό του χρήστη εν αγνοία του µε σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες, την αποθήκευση αθέατων πληροφοριών ή την ανίχνευση των δραστηριοτήτων του χρήστη, αποτελούν ενδεχόμενη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του χρήστη.  Η χρησιμοποίηση τέτοιων διατάξεων θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο για θεµιτούς σκοπούς και εφόσον το γνωρίζουν και το επιβεβαιώνουν οι χρήστες αυτοί. 

Η ενημέρωση των χρηστών κατά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων έχει μέγιστη σηµασία για την προστασία αυτών αλλά και για τη νοµιµότητα της επεξεργασίας τους και δεν είναι µόνο η υποχρέωση που γεννά ο νόμος, αλλά ταυτόχρονα και η προϋπόθεση για την έγκυρη συγκατάθεση του χρήστη.  Η συγκατάθεση στην ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων νοείται ως «ενημερωμένη συγκατάθεση - informed consent».  

Η ενημέρωση πρέπει να αναφέρεται καταρχήν στο γεγονός αυτό καθαυτό της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τη βάση στην οποία αυτή θεμελιώνεται (συγκατάθεση, σύμβαση). Οπωσδήποτε πρέπει να περιλαµβάνει την -online και offline- ταυτότητα αυτού που συλλέγει τα δεδοµένα, το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα δεδοµένα, καθώς και πληροφορίες για τους τυχόν περαιτέρω αποδέκτες των δεδοµένων. Είναι επίσης αναγκαίο και σκόπιμο να ενημερώνονται οι επισκέπτες/συναλλασσόμενοι για τα δικαιώματα που τους παρέχει η νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίταξης κλπ.).

Εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν εκπονήσει πολιτικές Ασφαλείας της ιδιωτικότητας είναι χρήσιμο και για λόγους ενημέρωσης, να ανακοινώνονται σε εμφανή σημεία των αντίστοιχων ηλεκτρονικών σελίδων. Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι σύμφωνες και να εναρμονίζονται µε το γράµµα και το πνεύμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.   Η ενημέρωση είναι απαραίτητη και στην περίπτωση της εγκατάστασης «cookies» ή άλλων συναφών διατάξεων. Η χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται µόνο υπό τον όρο ότι παρέχονται στους χρήστες σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τον των προορισμό cookies τυχόν ανάλογων διατάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι εν γνώσει του χρήστη οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον τερματικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί και παράλληλα να του παρέχεται η δυνατότητα να αρνηθεί την αποθήκευση τους στον υπολογιστή του. Σημαντικό:  Οι τρόποι παροχής πληροφοριών, του δικαιώματος άρνησης ή αίτησης συγκατάθεσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτοί για το χρήστη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

1.     Ευρωπαϊκή Κοινότητα:  Προστασία δεδομένων - Προστατεύοντας την ιδιωτική μας ζωή

2.     Απόρρητο Επικοινωνιών και Προστασία Προσωπικών ∆εδομένων.  ΄Εκθεση της Λιλιαν Μήτρου, Δικηγόρος και Επικ. Καθηγήτρια στο Παν. Αιγαίου

3.     Διακοπή Πρόσβασης σε Διαδικτυακό Περιεχόμενο & Πνευματική Ιδιοκτησία

4.     Καθημερινή 10.10.2013:  Επιχειρήσεις: Βασική προτεραιότητα η προστασία και διασφάλιση των βάσεων δεδομένων

5.     Σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής

6.     Δίκτυα Υπολογιστών και Νομικό Πλαίσιο (παρ. 5.7)

7.     Avaaz.org – κίνημα για την προστασία του ελεύθερου διαδικτύου στην Ευρώπη

 

Tweet-1

Ευρωπαϊκές ομάδες πολ. δικαιωμάτων μαζί στην υπεράσπιση της Ουδετερότητας του Δικτύου- European civil rights groups join forces to defend #ΝetΝeutrality    http://goo.gl/PoZuKg

Tweet-2

Μην επιτρέψετε στους παρόχους υπηρεσιών internet να προσφέρουν προϊόντα που κάνουν διακρίσεις, είναι ακριβά, πολύπλοκα και θα περιορίσουν την καινοτομία στο internet  #NetNeutrality http://goo.gl/fYbTK2

Tweet -3  

ΟυδετερότητατουΔικτύου- Network Neutrality (EDRI papers) #NetNeutrality  http://goo.gl/mfQGIQ

Tweet -4

Προστατεύστετο  Διαδίκτυο- Save the Internet  #NetNeutrality 
http://savetheinternet.eu/en/

Σχόλια  

 
# ΑΠ: Προσωπικά(;) Δεδομένα στην εργασίαChrisina Baklava 08-02-2014 14:58
Κ.Σαμούρκα ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η προσέγγισή σας άρτια δομημένη
 

Δημοσιεύσεις φοιτητών - Ρεπορτάζ

Privacy - Copyrights

Prev Next

Ρ/Φ εκπομπή για την ελευθερία του τύπου και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

Ρ/Φ εκπομπή για την ελευθερία του τύπου και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

Ο Τύπος και γενικότερα η ενημέρωση, συνδέθηκε από πολύ νωρίς με τη δημοκρατική έκφραση. Αν δεχτούμε ότι η «κοινή γνώμη» αποτελεί μια καθοριστική δύναμη,  δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι η μαζική πληροφόρηση είναι ένα σημαντικό όπλο για τη διαμόρφωση των...

Ρεπορτάζ Hits:2154

Συνομιλώντας με τους Δημιουργούς

Συνομιλώντας με τους Δημιουργούς

Με «άρωμα» QJNT το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Quality Journalism and New Technologies» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας είχε την τιμητική του στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τα ντοκιμαντέρ - διπλωματικές εργασίες  δύο αποφοίτων του QJNT προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ προκαλώντας...

Ρεπορτάζ Hits:1345

Επιχειρήσεις και πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις και πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Τύποι προστασίας: Copyright, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα. Μεγάλο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων σε εταιρείες στην Ελλάδα αφού ελάχιστοι είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εταιρειών είναι ενημερωμένοι και γνώστες του νόμου που τους προστατεύει σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, η...

Ρεπορτάζ Hits:1224

Ο ακτιβισμός αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Ο ακτιβισμός αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Ένα μόλις χρόνο μετά το θάνατο του Aaron Swartz, το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο Αμερικανός προγραμματιστής υπολογιστών ήταν θερμός υποστηρικτής της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και αγωνίστηκε με κόστος την ίδια του τη...

Ρεπορτάζ Hits:1218

Οι Όροι Χρήσης που δε διαβάσαμε ποτέ..

Οι Όροι Χρήσης που δε διαβάσαμε ποτέ..

Θα υπογράφατε ένα συμβόλαιο τραπέζης χωρίς να διαβάσετε τα ψιλά γράμματα; Όχι; Στη Google τότε γιατί;   Η Google είναι ο δημοφιλέστερος διαδικτυακός και τεχνολογικός κολοσσός. Το Δεκέμβριο του 2013, το 67,3% επέλεξε για την αναζήτησή του τη συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης. Ποιο...

Ρεπορτάζ Hits:1199

Asanz,Snowden: Εφεραν στο φως τον πόλεμο της πληροφορίας

Asanz,Snowden: Εφεραν στο φως τον πόλεμο της πληροφορίας

Μάχη για τον έλεγχο της πληροφορίας  Το διαδίκτυο  το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που με τη δύναμή του μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ποιος όμως θα έχει στα χέρια του το εργαλείο αυτό; Σε ποιον θα...

Ρεπορτάζ Hits:1148

Προσωπικά Δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Προσωπικά Δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

  “Είμαι ένα ανώτερο στέλεχος της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών”... Ετσι ξεκίνησε με ένα ανυπόγραφο e-mail η ιστορία που συντάραξε την παγκόσμια κοινότητα. Από τον Ομπάμα μέχρι τον Κάμερον, τους προέδρους της Βραζιλίας, Γαλλίας και την καγκελάριο της Γερμανίας, ο Σνόουντεν...

Ρεπορτάζ Hits:1102

Υποταγή των κρατών στην Εταιρική Απληστία η Επισφράγιση του Ελεύθερου Εμπορίου?

Υποταγή των κρατών στην Εταιρική Απληστία η Επισφράγιση του Ελεύθερου Εμπορίου?

Προστατευτισμός ή Ελεύθερη Αγορά ή Οικονομικός Εθνικισμός? Αυτά είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν όταν κανείς διαβάσει τα κείμενα των 2 υπερ-εμπορικών συμφωνιών & τις θέσεις των διαφόρων κοινωνικών εταίρων-οργανώσεων & οργανισμών που συμμετέχουν στον παγκόσμιο διάλογο. Ερωτήματα όμως δύσκολο να απαντηθούν...

Ρεπορτάζ Hits:1042

"Ο λαβύρινθος των social media κρύβει περισσότερους από έναν Μινώταυρους"

Υπάρχει  ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα? Τα Social media  έχουν γίνει πια τρόπος ζωής για τους ανθρώπους , ακόμα και για τις εταιρείες και τα  ιδρύματα. Αναμφίβολα  είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει μια πληροφορία σύντομα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε...

Ρεπορτάζ Hits:984

Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τουλάχιστον πεπαλαιωμένο θεωρείται το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου (το οποίο προκύπτει από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιώματων). Το πλαίσιο θεσπίστηκε το 1995 και...

Ρεπορτάζ Hits:951

Digital Rights Management and Music Downloading

Digital Rights Management and Music Downloading

Στο αχανές ψηφιακό οικοσύστημα, η διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα από την απλή διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης και τη διατήρηση της εύλογης χρήσης και προστασίας των κατόχων ψηφιακών δικαιωμάτων από την παράνομη μεταφορά δεδομένων. Με αυτόν τον...

Ρεπορτάζ Hits:933

Υπάρχει ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα?

Υπάρχει  ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα?

«Ο λαβύρινθος των socialmedia  κρύβει περισσότερους από έναν Μινώταυρους»   Τα Social media  έχουν γίνει πια τρόπος ζωής για τους ανθρώπους , ακόμα και για τις εταιρείες και τα  ιδρύματα. Αναμφίβολα  είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει μια πληροφορία σύντομα σε...

Ρεπορτάζ Hits:914

Μια «Βίβλος» για το c(l)opy right

Μια «Βίβλος» για το c(l)opy right

Η Ηθική συμπληρώνει τα νομοθετικά κενά στο θέμα των δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιεχόμενο Ηθικοί φραγμοί μάλλον παρά τεχνικοί μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της άκρατης κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ανοικτή κοινωνία της πληροφόρησης. Θύματα των κλεπτών, κλεπτομανών και κλεπταποδόχων - εκούσιων...

Ρεπορτάζ Hits:872

"Τελειωμένο" το Facebook για τους νέους!

«Τελειωμένο» και «ήδη πεθαμένο» θεωρούν οι νέοι εως 20 χρονών το facebook  και έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν την μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης του University College London (UCL), που διήρκεσε 15 μήνες και στην...

Ρεπορτάζ Hits:866

Προσωπικά(;) δεδομένα στην εργασία

Προσωπικά(;) δεδομένα στην εργασία

Απροστάτευτα ακόμη και από τους Κολοσσούς της Αγοράς Η εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων στην καθημερινή επικοινωνία μιας επιχείρησης παραμένει ένας άλυτος γρίφος, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα ασφάλειας της ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, επενδύουν σε κονδύλια και...

Ρεπορτάζ Hits:866

Trans-Pacific Partnership Agreement / interesting points

Trans-Pacific Partnership Agreement / interesting points

Ποια είναι η Trans-Pacific(συμφωνία εταιρικής σχέσης  TPP ) ; Το TPP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου υπό διαπραγμάτευση μεταξύ 12 χωρών: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά , το Μεξικό , το Περού , τη Χιλή , τη Νέα Ζηλανδία , την...

Ρεπορτάζ Hits:843

Encryption - One time link - Trends

Encryption - One time link - Trends

Πριν λίγο καιρό ο “γκουρού” KIMDOTCOM ανέβασε στο twitter ένα post  στο οποίο ρωτούσε αν μπορεί να νιώθει κάποιος πιο ασφαλής εάν δημιουργηθούν links  μιας χρήσης και ένα νέο σύστημα χωρίς IP. Η συζήτηση που προκάλεσε έδειξε ότι αυτή τη...

Ρεπορτάζ Hits:814

Generation δίεση (#)

Generation δίεση (#)

“Είμαστε σύμβολα και κατοικούμε σε αυτά” (Ralph Waldo Emerson 1803-1882) Όταν στις 23 Αυγούστου 2007 ο προγραμματιστής και «μπροστάρης» των εφαρμογών ανοικτού κώδικα, Chris Messina, χρησιμοποιούσε για πρώτη φορά στο Twitter το σύμβολο της δίεσης προκειμένου να μαρκάρει μια σειρά από...

Ρεπορτάζ Hits:788

Τέλος το Coursera για Κούβα, Συρία, Σουδάν και Ιράν

Τέλος το Coursera για Κούβα, Συρία, Σουδάν και Ιράν

Ενα πισωγύρισμα στις πιο σκοτεινές μέρες του προηγούμενου αιώνα Οι Αμερικανοί έκλεισαν την πρόσβαση στο Coursera για την Κούβα, τη Συρία, το Σουδάν και το Ιράν, δηλαδή τις χώρες στις οποίες έχουν επιβάλλει εμπάργκο. Το Coursera είναι πολύ σημαντικότερο από ένα κοινωνικό...

Ρεπορτάζ Hits:758

Login here :

Έχουμε 67 επισκέπτες συνδεδεμένους