Τρίτη, Σεπτέμβριος 17, 2019
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 

Τουλάχιστον πεπαλαιωμένο θεωρείται το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου (το οποίο προκύπτει από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιώματων). Το πλαίσιο θεσπίστηκε το 1995 και μόνο το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο μόλις το 1% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο, το καθιστά μη εφαρμόσιμο στο σήμερα, που το 65% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το ίντερνετ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

alt

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων τρόπων ανταλλαγής data(cloudcomputing), της «ασυρματοποίησης» των δικτύων (wifi), της φορητότητας των συσκευών που είναι συναρτημένη με τη φορητότητα του ίντερνετ (mobileinternet) και μία σειρά άλλων παραγόντων καθιστούν την τροποποίηση του πλαισίου περισσότερο από επιβεβλημένη. Πέραν της ανάγκης για την επικαιροποίηση του «σώματος» των νομοθετημάτων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ίντερνετ, το βασικότερο μειονέκτημα του ισχύοντος πλαισίου, είναι ότι δεν συνοδεύεται από ντιρεκτίβα υποχρεωτικής και ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Για όλους αυτούς τους λόγους καθώς και λόγω της συνεχώς αυξανόμενης διείσδυσης του ίντερνετ στην καθημερινότητα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει έναν κύκλο συζήτησης για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας ψηφιακών των προσωπικών δεδομένων με βασικό άξονα την ενιαία και υποχρεωτική υιοθέτηση του από όλες τις χώρες-μέλη. Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζει η αυτή που προβλέπει την ενιαία εφαρμογή του πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, όπως επίσης και αυτή που δίνει πλέον στους χρήστες «δικαίωμα στη λήθη», δηλαδή προβλέπει –υπό προϋποθέσεις- την διαγραφή των ηλεκτρονικών ιχνών.

Η συζήτηση άνοιξε το 2010 και τον Ιανουάριο του 2012 ανακοινώθηκε και η επίσημη πρόταση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής VivianReding, που όμως ακόμη δεν έχει νομοθετηθεί –αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στο 2014 (ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας).

 

 

Οι προτάσεις της Vivian Reding

  • Ενιαίο πλέγμα κανόνων σχετικά με την προστασία δεδομένων, με ισχύ στο σύνολο της ΕΕ. Θα καταργηθούν οι μη αναγκαίες διοικητικές απαιτήσεις, π.χ. οι υποχρεώσεις κοινοποίησης για τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα εξοικονομούν γύρω στα 2,3 δισεκ. ευρώ ετησίως.
  • Αντί της τρέχουσας υποχρέωσης όλων των επιχειρήσεων να γνωστοποιούν στις αρχές ελέγχου της προστασίας δεδομένων το σύνολο των εργασιών τους που άπτονται της προστασίας δεδομένων, απαίτηση που έχει οδηγήσει σε περιττή γραφειοκρατία και κοστίζει στις επιχειρήσεις 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ο κανονισμός προβλέπει αυξημένη ευθύνη και λογοδοσία για όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.
  • Παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές ελέγχου σχετικά με σοβαρές παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων το συντομότερο δυνατό (εάν είναι εφικτό εντός 24 ωρών).
  • Οι διάφορες οντότητες θα είναι υποχρεωμένες να έχουν επαφές μόνο με μία ενιαία εθνική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή τους. Παρομοίως, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας τους, ακόμη και σε περίπτωση που δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία από κάποια επιχείρηση εκτός της ΕΕ. Οσάκις απαιτείταισυναίνεση για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, αποσαφηνίζεται ότι αυτή πρέπει να δίδεται ρητώς και να μη συνάγεται απλώς.
  • Οι πολίτες θα διαθέτουν ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα τους και θα μπορούν να μεταφέρουνπροσωπικά δεδομένα με μεγαλύτερη ευχέρεια από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Με τον τρόπο αυτό, θα βελτιωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ υπηρεσιών.
  • H θέσπιση «δικαιώματος στη λήθη» θα βοηθά τους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που υπάρχουν σε σχέση με την προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο· οι πολίτες θα μπορούν να απαλείφουν τα δεδομένα τους αν δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι που να υπαγορεύουν τη διατήρησή τους.
  • Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται σε περίπτωση χειρισμού δεδομένων στην αλλοδαπή από επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά της ΕΕ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες της ΕΕ.
  • Οι ανεξάρτητες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα ενισχυθούν, ούτως ώστε να μπορούν να επιβάλλουν καλύτερα την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην εκάστοτε εθνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα μπορούν να φθάνουν μέχρι το 1 εκατ. ευρώ ή το 2% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης.
  • Μια νέα οδηγία θα καταστήσει εφαρμοστέες τις γενικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν την προστασία δεδομένων στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Οι κανόνες θα ισχύουν τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων.

Πώς, πόσο και πόσοι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το Ίντερνετ  (έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 2013)

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το 65% χρησιμοποεί το ίντερνετ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (το 41% των Ευρωπαίων το χρησιμοποιεί συνέχεια). Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το ίντερνετ για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (80%), περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους είναι χρησιμοποιούν socialmedia(53%), ενώ μεγάλο ποσοστό των χρηστών του ίντερνετ στη Γηραιά Ήπειρο κάνει τραπεζικές συναλλαγές διαδικτυακά (48%).

Επίσης το 50% των χρηστών του ίντερνετ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν αγορές μέσω ίντερνετ, και το 60% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ενημέρωση τους.

Οι τρεις μεγαλύτεροι φόβοι των χρηστών του ίντερνετ στην ΕΕ είναι: η κλοπή προσωπικών δεδομένων, η αξιοπιστία των πληρωμών και το να μην παραλάβουβν προϊόντα που έχουν αγοράσει.

Η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι εφαρμόζουν διάφορους τρόπους για να αυτο-προστατευθούν από πιθανούς ιντερνετικούς κινδύνους με το μπουκέτο να περιλαμβάνει από εγακτάσταση ισχυρών antivirusπρογραμμάτων, μέχρι δήλωση ψευδών στοιχείων όταν πρόκειται για σελίδες γενικού ενδιαφέροντος και χρήση συγκεκριμένων υπολογιστών ή/και κωδικών ασφαλείας όταν πρόκειται για online αγορές προϊόντων.

 

Πηγές: 

http://goo.gl/p0eIEn

http://goo.gl/OWT5Iz

http://goo.gl/c899sE

http://goo.gl/EWpcxr

Σχόλια  

 
+1 # ΑΠ: Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών ΔεδομένωνSofia Mavrantza 05-02-2014 01:18
Έξυπνος όρος το «δικαίωμα στη λήθη». Επιπρόσθετα, απογοητευτικά τα συμπεράσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 65% χρησιμοποιεί το ίντερνετ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα; Απογοητευτικό...
 
 
# ΑΠ: Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών ΔεδομένωνChrisina Baklava 08-02-2014 15:00
εξαιρετική προσέγγιση!!!
 
 
# Πολύ Ωραία Δομημένοbeka 25-02-2014 22:21
Ωραία Δομημένο. Πολύ Ενδιαφέρουσα Προσέγγιση
 

Δημοσιεύσεις φοιτητών - Ρεπορτάζ

Privacy - Copyrights

Prev Next

Ρ/Φ εκπομπή για την ελευθερία του τύπου και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

Ρ/Φ εκπομπή για την ελευθερία του τύπου και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

Ο Τύπος και γενικότερα η ενημέρωση, συνδέθηκε από πολύ νωρίς με τη δημοκρατική έκφραση. Αν δεχτούμε ότι η «κοινή γνώμη» αποτελεί μια καθοριστική δύναμη,  δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι η μαζική πληροφόρηση είναι ένα σημαντικό όπλο για τη διαμόρφωση των...

Ρεπορτάζ Hits:2154

Συνομιλώντας με τους Δημιουργούς

Συνομιλώντας με τους Δημιουργούς

Με «άρωμα» QJNT το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Quality Journalism and New Technologies» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας είχε την τιμητική του στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τα ντοκιμαντέρ - διπλωματικές εργασίες  δύο αποφοίτων του QJNT προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ προκαλώντας...

Ρεπορτάζ Hits:1345

Επιχειρήσεις και πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις και πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Τύποι προστασίας: Copyright, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα. Μεγάλο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων σε εταιρείες στην Ελλάδα αφού ελάχιστοι είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εταιρειών είναι ενημερωμένοι και γνώστες του νόμου που τους προστατεύει σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, η...

Ρεπορτάζ Hits:1224

Ο ακτιβισμός αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Ο ακτιβισμός αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Ένα μόλις χρόνο μετά το θάνατο του Aaron Swartz, το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο Αμερικανός προγραμματιστής υπολογιστών ήταν θερμός υποστηρικτής της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και αγωνίστηκε με κόστος την ίδια του τη...

Ρεπορτάζ Hits:1218

Οι Όροι Χρήσης που δε διαβάσαμε ποτέ..

Οι Όροι Χρήσης που δε διαβάσαμε ποτέ..

Θα υπογράφατε ένα συμβόλαιο τραπέζης χωρίς να διαβάσετε τα ψιλά γράμματα; Όχι; Στη Google τότε γιατί;   Η Google είναι ο δημοφιλέστερος διαδικτυακός και τεχνολογικός κολοσσός. Το Δεκέμβριο του 2013, το 67,3% επέλεξε για την αναζήτησή του τη συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης. Ποιο...

Ρεπορτάζ Hits:1199

Asanz,Snowden: Εφεραν στο φως τον πόλεμο της πληροφορίας

Asanz,Snowden: Εφεραν στο φως τον πόλεμο της πληροφορίας

Μάχη για τον έλεγχο της πληροφορίας  Το διαδίκτυο  το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που με τη δύναμή του μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ποιος όμως θα έχει στα χέρια του το εργαλείο αυτό; Σε ποιον θα...

Ρεπορτάζ Hits:1148

Προσωπικά Δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Προσωπικά Δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

  “Είμαι ένα ανώτερο στέλεχος της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών”... Ετσι ξεκίνησε με ένα ανυπόγραφο e-mail η ιστορία που συντάραξε την παγκόσμια κοινότητα. Από τον Ομπάμα μέχρι τον Κάμερον, τους προέδρους της Βραζιλίας, Γαλλίας και την καγκελάριο της Γερμανίας, ο Σνόουντεν...

Ρεπορτάζ Hits:1102

Υποταγή των κρατών στην Εταιρική Απληστία η Επισφράγιση του Ελεύθερου Εμπορίου?

Υποταγή των κρατών στην Εταιρική Απληστία η Επισφράγιση του Ελεύθερου Εμπορίου?

Προστατευτισμός ή Ελεύθερη Αγορά ή Οικονομικός Εθνικισμός? Αυτά είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν όταν κανείς διαβάσει τα κείμενα των 2 υπερ-εμπορικών συμφωνιών & τις θέσεις των διαφόρων κοινωνικών εταίρων-οργανώσεων & οργανισμών που συμμετέχουν στον παγκόσμιο διάλογο. Ερωτήματα όμως δύσκολο να απαντηθούν...

Ρεπορτάζ Hits:1042

"Ο λαβύρινθος των social media κρύβει περισσότερους από έναν Μινώταυρους"

Υπάρχει  ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα? Τα Social media  έχουν γίνει πια τρόπος ζωής για τους ανθρώπους , ακόμα και για τις εταιρείες και τα  ιδρύματα. Αναμφίβολα  είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει μια πληροφορία σύντομα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε...

Ρεπορτάζ Hits:984

Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τουλάχιστον πεπαλαιωμένο θεωρείται το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου (το οποίο προκύπτει από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιώματων). Το πλαίσιο θεσπίστηκε το 1995 και...

Ρεπορτάζ Hits:952

Digital Rights Management and Music Downloading

Digital Rights Management and Music Downloading

Στο αχανές ψηφιακό οικοσύστημα, η διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα από την απλή διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης και τη διατήρηση της εύλογης χρήσης και προστασίας των κατόχων ψηφιακών δικαιωμάτων από την παράνομη μεταφορά δεδομένων. Με αυτόν τον...

Ρεπορτάζ Hits:933

Υπάρχει ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα?

Υπάρχει  ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα?

«Ο λαβύρινθος των socialmedia  κρύβει περισσότερους από έναν Μινώταυρους»   Τα Social media  έχουν γίνει πια τρόπος ζωής για τους ανθρώπους , ακόμα και για τις εταιρείες και τα  ιδρύματα. Αναμφίβολα  είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει μια πληροφορία σύντομα σε...

Ρεπορτάζ Hits:914

Μια «Βίβλος» για το c(l)opy right

Μια «Βίβλος» για το c(l)opy right

Η Ηθική συμπληρώνει τα νομοθετικά κενά στο θέμα των δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιεχόμενο Ηθικοί φραγμοί μάλλον παρά τεχνικοί μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της άκρατης κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ανοικτή κοινωνία της πληροφόρησης. Θύματα των κλεπτών, κλεπτομανών και κλεπταποδόχων - εκούσιων...

Ρεπορτάζ Hits:872

"Τελειωμένο" το Facebook για τους νέους!

«Τελειωμένο» και «ήδη πεθαμένο» θεωρούν οι νέοι εως 20 χρονών το facebook  και έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν την μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης του University College London (UCL), που διήρκεσε 15 μήνες και στην...

Ρεπορτάζ Hits:866

Προσωπικά(;) δεδομένα στην εργασία

Προσωπικά(;) δεδομένα στην εργασία

Απροστάτευτα ακόμη και από τους Κολοσσούς της Αγοράς Η εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων στην καθημερινή επικοινωνία μιας επιχείρησης παραμένει ένας άλυτος γρίφος, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα ασφάλειας της ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, επενδύουν σε κονδύλια και...

Ρεπορτάζ Hits:866

Trans-Pacific Partnership Agreement / interesting points

Trans-Pacific Partnership Agreement / interesting points

Ποια είναι η Trans-Pacific(συμφωνία εταιρικής σχέσης  TPP ) ; Το TPP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου υπό διαπραγμάτευση μεταξύ 12 χωρών: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά , το Μεξικό , το Περού , τη Χιλή , τη Νέα Ζηλανδία , την...

Ρεπορτάζ Hits:843

Encryption - One time link - Trends

Encryption - One time link - Trends

Πριν λίγο καιρό ο “γκουρού” KIMDOTCOM ανέβασε στο twitter ένα post  στο οποίο ρωτούσε αν μπορεί να νιώθει κάποιος πιο ασφαλής εάν δημιουργηθούν links  μιας χρήσης και ένα νέο σύστημα χωρίς IP. Η συζήτηση που προκάλεσε έδειξε ότι αυτή τη...

Ρεπορτάζ Hits:814

Generation δίεση (#)

Generation δίεση (#)

“Είμαστε σύμβολα και κατοικούμε σε αυτά” (Ralph Waldo Emerson 1803-1882) Όταν στις 23 Αυγούστου 2007 ο προγραμματιστής και «μπροστάρης» των εφαρμογών ανοικτού κώδικα, Chris Messina, χρησιμοποιούσε για πρώτη φορά στο Twitter το σύμβολο της δίεσης προκειμένου να μαρκάρει μια σειρά από...

Ρεπορτάζ Hits:788

Τέλος το Coursera για Κούβα, Συρία, Σουδάν και Ιράν

Τέλος το Coursera για Κούβα, Συρία, Σουδάν και Ιράν

Ενα πισωγύρισμα στις πιο σκοτεινές μέρες του προηγούμενου αιώνα Οι Αμερικανοί έκλεισαν την πρόσβαση στο Coursera για την Κούβα, τη Συρία, το Σουδάν και το Ιράν, δηλαδή τις χώρες στις οποίες έχουν επιβάλλει εμπάργκο. Το Coursera είναι πολύ σημαντικότερο από ένα κοινωνικό...

Ρεπορτάζ Hits:758

Login here :

Έχουμε 68 επισκέπτες συνδεδεμένους